• Ons Clubhuis is weer open!

 • Aan alle bezoekers van het sportpark De Siggels;

  Het is eindelijk zover! Na maanden van sluiting opent ook v.v.SVI  haar deuren op 18 juli 2020 om 14.00 uur! Sinds de “lock down” medio maart zijn deze deuren voor de leden van v.v.SVI gesloten geweest, en we zijn blij dat de recente versoepelingen het mogelijk gemaakt hebben onze deuren deze zomer toch voor iedereen te kunnen openen!

  Om deze opening mogelijk en succesvol te maken is er door het Algemeen Bestuur van v.v.SVI een aantal belangrijke spel- en gedragsregels vastgelegd. Deze regels worden onderstaand verder uiteengezet en waar nodig toegelicht, te weten;

  1. Basis uitgangspunten Rijksoverheid blijven onverminderd van kracht deze zijn;

  -          1,5 meter afstand blijft de norm

  -          Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen

  -          Was vaak uw handen

   2.      Routing De Siggels;

  -          Er is op het terrein van v.v.SVI  heel duidelijk aangegeven hoe het park, het Clubhuis en het terras te betreden. Hiervoor zijn borden aan de wand aangebracht (binnen en buiten) en is middels pijlen op de grond een routing aangegeven. Bij vragen en/of onduidelijkheden raadpleeg de clubhuismedewerkers.

  -          Er is bij de in- en uitgang van v.v.SVI met borden heel duidelijk aangegeven waar een ieder het park kan betreden en verlaten….De INGANG bevindt zich links van de kantine, de UITGANG rechts (vanaf het parkeerterrein gezien)

  -          Het Clubhuis biedt de mogelijkheid om drinken en versnaperingen vanaf drie punten aan de bar te verstrekken.

  3.      Wat zijn de regels voor BINNEN in het Clubhuis per 18 juli 2020;

  -          Hou binnen altijd 1,5 meter afstand

  -          v.v. SVI heeft er voor gekozen om het aantal personen voor binnen te maximeren tot 50 personen. In de komende weken zal er tussentijds worden geëvalueerd om te beoordelen in hoeverre het aantal van 50 kan worden opgeschaald.

   4.      Wat zijn de regels voor BUITEN (Terras) het Clubhuis per 1 juli 2020;

  -          Hou buiten altijd 1,5 meter afstand

  -          v.v. SVI heeft er voor gekozen om het aantal personen voor het terras te maximeren tot 50 personen. In de komende weken zal er tussentijds worden geëvalueerd om te beoordelen in hoeverre het aantal van 50 kan worden opgeschaald.

   5.      Handhaving en begeleiding;

  -          v.v.SVI is van mening dat ieder individu zijn eigen verantwoording neemt mbt het naleven en respecteren van de gekozen/genomen maatregelen.

  -          v.v.SVI verwacht dan ook van ieder dat men zijn/haar omgeving erop attendeert indien een individu/groep zich hier niet aan houdt. Veelal gebeurt dit onbewust, accepteer de hint/correctie.

  -          v.v.SVI zal haar deuren sluiten als blijkt dat we met elkaar niet instaat zijn om de Corona maatregelen op een goede en positieve wijze na te leven.

   

  Hoe nu verder de komende maanden?

  -          De zomergasten zullen begin augustus worden geëvalueerd. Er zal tijdens deze evaluatie met name worden gesproken over;

  • Is de routing duidelijk en werkbaar?
  • Aantal personen voor binnen en buiten kan dat worden uitgebreid?
  • Zijn we met elkaar tevreden over “hoe we dit met elkaar invullen en oppakken”?

  -          Deze evaluatie en de conclusies zullen worden meegenomen richting de start van de trainingen.

  -          Het clubhuis zal vanaf maandag 10 augustus ook in de avonden zijn geopend (ma-do/18.45-23.00 uur)

  -          Eind augustus zal er wederom een evaluatie plaatsvinden. Er zal tijdens deze evaluatie met name worden gesproken over;

  • Is de routing duidelijk en werkbaar?
  • Aantal personen voor binnen en buiten kan dat worden uitgebreid?
  • Zijn we met elkaar tevreden over “hoe we dit met elkaar invullen en oppakken”?
  • Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van het aantal aanwezige m2’ers?
  • Aantal horeca verstrekking punten moet dat worden opgeschaald? Denk hierbij aan binnen en buiten.

  -          Deze evaluatie en de conclusies zullen worden meegenomen richting de start van het nieuwe seizoen.

   

  Het heeft best wat voeten in de aarde, maar wij zijn erg blij jullie binnenkort weer te mogen begroeten bij onze prachtige vereniging!