• Werkzaamheden ivm fietsoversteek IJsselcentraleweg

 • In week 30-2020 start aannemingsbedrijf BAM Infra, in opdracht van de Gemeente
  Zwolle, met de aanleg van de fietsoversteek IJsselcentraleweg naar het sportpark de
  Siggels

  De werkzaamheden.
  In de IJsselcentraleweg wordt een middengeleider aangebracht waardoor de fietsers
  en voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. Om deze middengeleider te
  kunnen aanleggen wordt de IJsselcentraleweg plaatselijk, aan de zijde van het
  sportpark, verbreed. Hiervoor moeten er acht eiken gekapt worden, in het najaar van
  2020 worden er weer acht nieuwe bomen langs de IJsselcentraleweg aangeplant,
  weer eiken alleen t.p.v. de fietsoversteek een ander soort.
  Naast het in westelijke richting verplaatsen van de huidige in- en uitrit naar het
  sportpark wordt ook de aansluiting van de Staatsmanlaan op de IJsselcentraleweg
  enigszins aangepast. De middengeleider in de Staatsmanlaan wordt verwijderd en de
  rijbaan wordt iets versmald waardoor de trottoirs aan beide zijden iets verbreed
  kunnen worden.

  Afsluitend worden de IJsselcentraleweg en de Staatsmanlaan, binnen de grenzen van
  het werkvak, voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

  Planning en verkeersmaatregelen
  De werkzaamheden worden uitgevoerd in de weken 30 t/m 33-2020. Om de
  werkzaamheden op een, voor zowel de medewerkers van de BAM en weggebruikers.
  veilige wijze te kunnen uitvoeren wordt de IJsselcentraleweg en de aansluiting van de
  Staatsmanlaan in de weken 31 t/m 33-2020 afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  Deze afsluiting geldt niet voor de fietser en voetgangers.
  Onvoorziene omstandigheden zoals het weer kunnen altijd van invloed zijn op de
  planning


  Om leidingsroutes worden door borden weergegeven.